AT2016igr  -PS16fdp  Gaia16bxq
1:3:26.68  -4:52:39.9
AT2016igr ( Gaia16bxq )   2016 12 03.45024   15.18V   Roland SANTALLO